"It's a wrap!"
Het zit er op.

Aan de reis van Hoodhunt is een einde gekomen. We hebben de moeilijke beslissing genomen om de prachtige reis die we met Hoodhunt hebben gemaakt te beëindigen. Het is vooral moeilijk als je al zoveel in je reis hebt geïnvesteerd en meerdere financieringsrondes hebt opgehaald (iets wat we bijna iedere dag in de start-up wereld zien.)

Voor Hoodhunt kozen we voor een zogeheten freemium model. Hiermee zorgden we er voor dat het gebruik van het Hoodhunt Platform geen barrières kende en iedereen in de markt er kosteloos gebruik van kon maken.

De coronacrisis, de overdreven sterke verkopersmarkt in combinatie met de aanhoudende stijgende woningprijzen kwamen voor Hoodhunt op een moment waarop we hier nog niet voldoende het hoofd aan konden bieden. We wisten dat het platform hierdoor moeilijk te schalen was, en dus was het geen verrassing dat we op weg waren naar zware wolken.

Het natuurlijk instinct is dan om door te zetten, een nieuwe financieringsronde in te gaan, wat meer tijd te krijgen en te hopen dat je alsnog de omslag kunt maken.

Maar 2021 heeft ons echter geleerd dat het soms beter is om terug te keren en te weten wanneer je moet stoppen. En na een lange en intense reis om van de startup Hoodhunt een winstgevend bedrijf te maken te concluderen dat het niet op tijd gelukt is om een succesvolle doorstart te maken met Hoodhunt.

Onze droom om de woningmarkt eerlijk en transparant te maken hebben we nog niet kunnen verwezenlijken. We hadden dit heel graag anders gezien, gedreven als we zijn om de markt te "disrupten" en voor de zo broodnodige transparantie en marktwerking te zorgen. Wel hebben we met Hoodhunt hier een aanzet toe gegeven en zien we in de markt nieuwe initiatieven ontstaan.

We willen iedereen bedanken die onderdeel was van de reis met Hoodhunt. Samen met jullie hebben we ons hard gemaakt om de woningmarkt transparanter te maken. Heel veel dank hiervoor.

Een speciaal woord van dank richting onze investeerders voor het vertrouwen wat zij in Hoodhunt hebben gesteld. En de kans die zij ons hebben gegeven om onze missie waar te kunnen maken.

We wensen jullie veel succes toe en wie weet dat onze wegen in de toekomst nog kruisen.

Erwin de Wekker, Founder
Saskia van Roode, CEO